Prohlášení 7. 4. 2020

Milí kolegové,

děkujeme, že jste se přidali k Apronu!

Vaše podpora, počty zaměstnanců i vzkazy, které jste zanechali, nám pomohly otevřít mnoho dveří. Jednáme s prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým, v této výjimečné situaci i s předsedou odborů Josefem Středulou, zástupci politických stran i pražského magistrátu. Zároveň hledáme shodu a vzájemnou podporu s dalšími subjekty, které hájí zájmy podnikatelů. Setkali jsme se s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a věříme, že naše podněty přispěly k úpravám v kompenzačním programu Antivirus.

Co nás teď pálí nejvíc?
Problematika náhrady škod způsobená vyhlášením nouzového stavu, na kterou jsme upozornili mezi prvními, zůstává i nadále žhavým tématem právníků, politiků a samozřejmě se jí zabýváme i my. Jsme přesvědčeni o tom, že kdyby vláda zvolila k záchraně ekonomiky postup, při kterém by podnikatelům na základě své vlastní evidence v EET poskytla přímou zálohu na náhradu škod (např. 80 % tržeb ve výši odpovídající stejnému období v předchozích letech), nedošlo by k dominovému efektu, který postihne naše zaměstnance, dodavatele, banky i pronajímatele.

Navrhované půjčky, ač bezúročné, náš problém s likviditou nevyřeší a nezvýší naši šanci na přežití. Program Antivirus, resp. náhrada mezd v deklarované výši 80 %, je nedostatečný. Stát od nás totiž požaduje odvody ze zbylých 20 % superhrubých mezd. Tím se podpora státu fakticky ztenčí na přibližně 65 % výše mezd, které musíme zaměstnancům vyplatit. Pracovní úřady navíc výplatu náhrad podmiňují zaplacením veškerých dlužných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Jenže většina firem tyto prostředky už nemá k dispozici.

Ministryně financí Schillerová nakonec v médiích potvrdila nárok na náhradu škod. V „dohodě o poskytnutí příspěvku“ je však obsažena též dohoda o narovnání, která v budoucnu zamezuje uplatnění nároku na náhradu škody z titulu mezd.

Mzdy jsou přitom pro naše podniky nejpalčivějším nákladem, který není možné zastavit. Činí přibližně třetinu celkových výdajů. Na bedra podnikatelů však dopadají i všechny ostatní náklady, nájmy apod. Tolik finančních prostředků nemá nikdo z nás k dispozici. Je téměř jisté, že ani po případném znovuotevření nebudou naše tržby stačit k pokrytí obrovských nákladů, které bychom nyní obětovali na účet pandemie. Dostali jsme se do kleští, které většině z nás umožňují pouze jediné východisko: podat návrh na insolvenci. To při očekávaném zahlcení insolvenčních soudů uvrhne naše zaměstnance do devastující životní situace.

Proto naši vládu znovu žádáme, aby v souladu se svými sliby převzala odpovědnost alespoň za všechny zaměstnance, zrušila v dané situaci neopodstatnitelné nároky na výpovědní dobu a odstupné a umožnila jejich okamžité převzetí úřady práce.

Jak budou vypadat restaurace po znovuotevření?
Intenzivně se také zabýváme podobou opatření, která gastronomii čekají po znovuotevření podniků. Sledujeme situaci v zahraničí, máme zkušenosti z našich restauračních provozů a budeme úředníkům k dispozici, aby nastavené standardy chránily zaměstnance i hosty a zároveň je bylo možné v každodenním provozu realizovat. Naše doporučení adresované ministerstvům průmyslu a obchodů a zdravotnictví si můžete přečíst zde

Přežijeme?
Zásadní jsou pro nás vyhlídky do budoucnosti. Očekáváme výpadek zahraničního turistického ruchu a obáváme se, že i domácí poptávka po našich službách bude výrazně omezená. Vyzýváme proto vládu, aby nastavila příznivé podnikatelské prostředí s minimálními omezeními a minimálním daňovým zatížením – v opačném případě pro nás bude velmi těžké vzpamatovat se.

Sylvio Spohr
prezident Asociace restauratérů Apron

Otevřený dopis vládě

Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

V Praze 21. 3. 2020

Otevřený dopis provozovatelů restaurací a kaváren k dopadům nařízení proti koronaviru

Pane předsedo vlády, vážená vládo,

obracíme se na vás coby provozovatelé restaurací a kaváren. Většina z nás zasvětila celý svůj profesní život rozvoji gastronomie v České republice. Za ta léta dobře víme, že podniky poskytující gastronomické služby jsou křehkým organismem. Některým se daří lépe, jiným hůře. Máme zkušenost i s podniky, které jsme museli zavřít. Ale za celou dobu jsme nikdy nenechali žádné dluhy u našich zaměstnanců, pronajímatelů, dodavatelů ani partnerů a nikdy jsme neměli žádné pohledávky vůči státu. Chováme se jako řádní hospodáři. Necháváme si rezervu, abychom pokryli výkyvy sezon i popularity, havárie, opravy, renovace a nepředvídatelné události. Všechny restaurace máme za nemalé částky pojištěné. Proti dopadu nařízení, která vláda vyhlásila v rámci boje proti onemocnění COVID-19, se však pojistit nelze. Na takto náhlé zastavení tržeb není a ani nemohl být nikdo z nás připraven. Většina gastronomických podniků v České republice je tak dnes ve vážném ohrožení.

Podle rozboru právních kanceláří na tuto situaci pamatuje zákon 240/2000 Sb. – Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Je v něm jasně uvedeno, že „stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními“. Je evidentní, že náhradou škody nelze rozumět například poskytnutí záruk u bezúročných půjček, pozdržení platby daní ani částečnou náhradu mezd. Nikdo z nás nechce dlouhodobě zadlužit své podniky, které v blízké budoucnosti nejspíš nebudou prosperovat. Profesní čest a zdravý podnikatelský rozum nám nedovolují vstoupit s našimi společnostmi do tak nejisté situace s dluhy. Neseme zodpovědnost za budoucnost tisíců zaměstnanců – a týmy našich lidí jsou to nejcennější, co máme. Snažíme se o solidaritu a i v těchto dnech nadále vaříme jídlo všem, kteří jsou na stravování v gastronomii odkázáni, i přesto, že takovýto provoz je podnikatelsky velmi ztrátový. Považujeme to za svou povinnost.

I když je jasné, že současnou prioritou vlády je ochrana zdraví občanů, v důsledku opatření, která souvisí s vyhlášením nouzového stavu, je situace všech podnikatelů v gastronomii neudržitelná.

Bez včasné, jasně formulované záruky přímé finanční pomoci ze strany státu nebude moci většina restauratérů pokračovat v podnikání. Pokud pomoc vlády nebude rychlá, budou naše statutární orgány podle současné legislativy povinny vyhlásit insolvenci. Nejen my, ale hlavně naši zaměstnanci a celý dodavatelský řetězec se tak ocitne ve vážné životní nejistotě.

Jan Boroš
500 zaměstnanců
26 restaurací Potrefená husa

Miloš Hodan a František Koutal
107 zaměstnanců
Grosseto Průhonice, Grosseto Náměstí Míru, Grosseto Brumlovka, Grosseto Dejvice, Kulinářská akademie

Tomáš Karpíšek a Daniel Kronďák
1100 zaměstnanců
Pasta Fresca, Pastacaffé, Brasileiro Slovanský dům a U Zelené žáby, Kuchyň, Myšák, Eska, Dva kohouti, Grils, Pizza Nuova, Café Savoy, Eska, La Degustation Bohême Bourgeoise, Bokovka, Kantýna, Naše maso a Lokály Dlouhááá, U Bílé kuželky, U Zavadilů, Nad Stromovkou, Hamburk, U Caipla, Pod divadlem, Korunní,

Lubomír Osuský
150 zaměstnanců
Šenk a restaurace Lékárna, Červený jelen, Kozlovna, Doubravka, Potrefená husa Plzeň, Plzeňka, Sokolovna Bolevec

Radek Kašpárek
29 zaměstnanců
Field

David Petřík
400 zaměstnanců
SIA, Potrefená husa Hybernská, Potrefená husa Pardubice,
Cukrář Skála, Vinohradský Parlament, Bruxx, FoodWay Catering, Sisters

Zdeněk Pohlreich
105 zaměstnanců
Next Door, Imperial, Divinis

Jan Punčochář
32 zaměstnanců
U Matěje

Ondřej Rákosník a Riccardo Lucque
200 zaměstnanců
Aromi, La Finestra, Amano, La Bottega di Finestra, La Bottega Bistroteka, La Bottega Linka, La Bottega Tusarova, La Bottega Gastronomica

Emanuele Ridi
20 zaměstnanců
Manu Risto, Manu Praga

Sylvio Spohr
80 zaměstnanců
provozovatel Café Louvre

Ladislav Starka
800 zaměstnanců
La Bodeguita del Medio, La Casa Argentina,  Dutch Pub, Asia Temple, U Císařů, El Toro Negro, Café 80’s, La Republica, Oliva Verde, Cohiba Atmosphere, U Zlaté konvice, Georgia

Libor Vedral
120 zaměstnanců
Mincovna, Tiskárna, Potrefená husa Národní

Václav Vojíř
110 zaměstnanců
Bugsy’s bar, Špejle, Phenomen, F&B Catering,
Potrefená husa Na Verandách, Potrefená husa Albertov