O asociaci

Události roku 2020 jasně ukázaly, že česká gastronomie potřebuje někoho, kdo by hájil zájmy restaurací, kaváren a barů, a to nejen vůči státu a jeho představitelům, ale také v médiích a u široké veřejnosti. A přesně to je důvod, proč na jaře 2020 vznikla Asociace restauratérů APRON.

Naším posláním je usilovat o dobrou pověst gastronomie, prosazovat zájmy gastronomických provozů, ale také informovat, poskytovat poradenství, vzdělávat a rozvíjet spolupráci s dalšími obory. Momentálně jsou našimi klíčovými tématy prosazení dočasného snížení DPH na 5 % na veškeré stravovací služby a osvobození spropitného od daně z příjmu a odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Chceme být kompetentním partnerem při odstraňování překážek v podnikání, na něž v posledních měsících narážejí provozovatelé restaurací, kaváren a barů, a společně se zasazovat o rozvoj gastronomie v zemi, ve které žijeme.

APRON, z. s., je od počátku financován převážně z vlastních zdrojů zakladatelů. Členské příspěvky pro rok 2022 činí 3 000 Kč ročně. Z této částky se platí i členství v Hospodářské komoře (v roce 2021 to bylo 500 Kč za každého člena).

Klikněte sem a přidejte se k nám!