Ať vláda dodrží své sliby a přestane hrozit ještě větším zmatkem, ohrazuje se proti novému vládnímu návrhu pro pomoc podnikatelům asociace restaurací ApronPraha, 16. února 2021 – Asociace Apron, která zastupuje obor gastronomie, se důrazně ohrazuje proti novému vládnímu návrhu vládní pomoci pro postižené obory v důsledku COVID19 ze dne 9.2.2021 a návrh pomoci považuje za dosud nejhorší a gastronomii ohrožující od počátku krize.

Nový návrh pomoci  je nedostatečný a nespravedlivý

Úkolem vlády má být kompenzace škod, které byly podnikatelům způsobeny v důsledku krizových opatření. Kompenzace by měly být dostatečné, rychlé, jednoduché a spravedlivé tak, aby umožnily podnikatelům koronavirou krizi přestát. 

Premiér Babiš dne 14. 12 2020 veřejně přislíbil, že postiženým sektorům bude vláda stoprocentně kompenzovat alespoň jejich náklady. Nejenže se současný návrh ani zdaleka neblíží tomoto slibu, ale oproti všem dosavadním programům ještě více prohlubuje nerovnoměrnost v míře dopadu na jednotlivé restaurační provozy dle jejich velikosti a umístění.

Do jisté míry mohlo být omluvitelné, že vláda takto neohrabaně postupovala na začátku pandemie. Ale že nyní téměř rok po jejím vypuknutí přijde s tak nepřijatelným návrhem, je neomluvitelné a skandální.

Je utopií hledat univerzální model pro všechny obory – po tom nikdo nevolal. Všichni podnikatelé a oborové organizace volali po zjednodušení kompenzací pro jejich vlastní obor, kterému rozumí.

Zhoršující se nejistota

Nový vládní návrh navíc přišel krátce před peripetiemi s prodlužováním nouzového stavu v zemi, o kterém bylo rozhodnuto až na poslední chvíli a navíc způsobem, který způsobuje ústavní rozepři. Nejistá vidina solidních kompenzací je spolu se zmatky kolem nouzového stavu, kdy nikdo neví, co nás čeká následující den, nepřijatelná situace.

Zvolená kritéria pro stanovení kompenzací jsou špatně zvolená

Již od začátku pandemie Apron prosazoval kompenzace vypočítané z obratu (resp. rozdílu tržeb). Podle našich propočtů by pokles tržeb přes 20 % přežil jen naprostý zlomek restaurací. Kritérium 50% poklesu potrestá všechny restauratéry, kteří se snažili zmírnit škody tím, že měli otevřená výdajová okénka a podařilo se jim dosáhnout alespoň nějakých tržeb. 

Zrušení příspěvku na nájemné, který jediný alespoň trochu zohledňoval velikost a lokalitu provozovny, nemůže nahradit navýšení podpory na zaměstnance a den o 100 Kč oproti původnímu programu COVID Gastro.
Provozovatelé restaurací, barů, kaváren jsou jedním z nejpostiženějších oborů ekonomiky. Apron proto vyzývá vládu, aby začala o kompenzacích pro postižené odvětví gastronomie znovu jednat.