Pohostinství je zásadně nepochopený, nebo úmyslně stíhaný obor.

Praha, 25. května 2023 – Asociace Apron, která zastupuje obor gastronomie, striktně odmítá zařazení oboru do zvýšené sazby daně z přidané hodnoty (DPH).

  1. Nejsme prodavači, kteří mají zboží v regálech, kde si ho zákazník dá do vozíku, my daníme služby. Přidaná hodnota v gastronomii vzniká velkým podílem naší práce a tvoří 60-80 % realizované ceny nealkoholických nápojů.

  2. Většina zemí Evropské unie má obor gastronomie ve snížených sazbách. Sazba se pohybuje na úrovni 10 %, protože evropští politici dobře chápou, jak vysoký podíl lidské práce náš obor obsahuje.

  3. Podle Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty[1], Evropská komise uvádí obor gastronomie ve snížené sazbě. Je to z důvodu, že snížená sazba by se měla aplikovat na obory s vysokým podílem manuální práce. Česká vláda toto doporučení neakceptuje.
  1. Toto zdanění zatlačí firmy do “černé hotovostní zóny” definitivně!!! Stát nevybere nic navíc.

    Uctivě a důrazně žádáme českou vládu, aby přehodnotila své rozhodnutí.


[1] Zdroj směrnice ER: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0112

Asociace restauratérů Apron a Český gastronomický institut stojí společně za poctivou gastronomií a dlouhodobě ji chtějí měnit k lepšímu

Praha, 16. 8. 2021 – Třetí měsíc mohou provozovatelé gastronomických zařízení mít otevřeny své provozy. Asociace restauratérů Apron, která zastupuje segment majitelů a provozovatelů restaurací, kaváren a barů, a Český gastronomický institut, jehož cílem je formovat profesionální standardy oboru, přicházejí s hlavními tématy, které prosazují v oblasti gastronomie.

Continue reading „Asociace restauratérů Apron a Český gastronomický institut stojí společně za poctivou gastronomií a dlouhodobě ji chtějí měnit k lepšímu“

Asociace restauratérů Apron vstupuje do Hospodářské komory a rozšiřuje své řady o nové členy

Asociace restauratérů Apron nabírá nové členy a vstupuje do Hospodářské komory ČR. O Apronu bylo od vypuknutí pandemie několikrát slyšet v souvislosti s tlakem na změny v politice kompenzačních programů pro restauratéry. Náborem nových členů a kooperací s Hospodářskou komorou vliv Apronu významně zesílí.

Continue reading „Asociace restauratérů Apron vstupuje do Hospodářské komory a rozšiřuje své řady o nové členy“