Asociace restauratérů Apron a Český gastronomický institut stojí společně za poctivou gastronomií a dlouhodobě ji chtějí měnit k lepšímu

Praha, 16. 8. 2021 – Třetí měsíc mohou provozovatelé gastronomických zařízení mít otevřeny své provozy. Asociace restauratérů Apron, která zastupuje segment majitelů a provozovatelů restaurací, kaváren a barů, a Český gastronomický institut, jehož cílem je formovat profesionální standardy oboru, přicházejí s hlavními tématy, které prosazují v oblasti gastronomie.

Continue reading „Asociace restauratérů Apron a Český gastronomický institut stojí společně za poctivou gastronomií a dlouhodobě ji chtějí měnit k lepšímu“

Vyjádření asociace restauratérů Apron ke zvažované povinnosti kontrol negativních Covid testů: ze strany restauratérů je to neproveditelný nesmysl, odpovědnost musí zůstat na hostech

Praha, 6. 7. 2021 – Asociace restauratérů Apron nesouhlasí se záměrem ministra zdravotnictví Vojtěcha znovu se pokusit zavést povinnost restauratérů požadovat negativní test na onemocnění Covid od hostů restaurací. Asociace opět opakuje svůj argument, tedy že pro kontrolu jakýchkoliv dokumentů nemá ze zákona nárok.

Continue reading „Vyjádření asociace restauratérů Apron ke zvažované povinnosti kontrol negativních Covid testů: ze strany restauratérů je to neproveditelný nesmysl, odpovědnost musí zůstat na hostech“

Apron: Hostinští nemají právo lustrovat hosty, jak žádá ministerstvo

  1. Vítáme, že vláda chystá od 17/5 umožnit provozovatelům restauračních zařízení otevření zahrádek. Upozorňujeme ale na problematické a de facto nelegální požadavky, kterým provozovatelé nemohou zákonným způsobem dostát. 
  2. Upozorňujeme, že hostinští nemají pro lustraci hostů svých restaurací žádnou oporu v zákoně a nemohou požadovat předložení jakýchkoliv dokumentů. Pokud by hostinský měl po hostech vyžadovat konkrétní doklad, musí to stanovit legislativa.   
  3. Hostinští nikdy nepožadovali, aby po hostech museli vyžadovat potvrzení o očkování. Toto by měla být odpovědnost hostů. 
  4. Ministerstvo zdravotnictví opětovně dokazuje, že problematice gastronomických provozů nerozumí. Dlouhodobě přitom chybí jakýkoliv poradní orgán, s nímž by realističnost opatření ministerstvo zdravotnictví a další instituce konzultovaly.
  5. Připomínáme, že ve státech Evropské unie je povinnost dokázat zpravidla na hostovi. Případně, jako v Německu, je to povinnost provozovatelů položit hostům na stůl k vyplnění kontaktní formulář.

Asociace restauratérů Apron vstupuje do Hospodářské komory a rozšiřuje své řady o nové členy

Asociace restauratérů Apron nabírá nové členy a vstupuje do Hospodářské komory ČR. O Apronu bylo od vypuknutí pandemie několikrát slyšet v souvislosti s tlakem na změny v politice kompenzačních programů pro restauratéry. Náborem nových členů a kooperací s Hospodářskou komorou vliv Apronu významně zesílí.

Continue reading „Asociace restauratérů Apron vstupuje do Hospodářské komory a rozšiřuje své řady o nové členy“

Slíbila kompenzace, ale ve skutečnosti chystá opak. Vláda hraje s restauracemi nekalou hru

1) Majitelé restaurací neví, co bude dál. Desátého ledna skončil program Covid gastro pro provozovny a od té doby slýchají jen samé sliby, které se mění a nakonec není nic. Například program Covid nájemné III, o který bylo možné žádat od 5. 2. se dosud nezačal vyplácet, a to má sloužit na úhradu nájmů za 4. čtvrtletí loňského roku! Takové nastavení je pochopitelně neudržitelné. Restaurace potřebují kompenzace a nebo povolení otevřít.

Continue reading „Slíbila kompenzace, ale ve skutečnosti chystá opak. Vláda hraje s restauracemi nekalou hru“

Ať vláda dodrží své sliby a přestane hrozit ještě větším zmatkem, ohrazuje se proti novému vládnímu návrhu pro pomoc podnikatelům asociace restaurací ApronPraha, 16. února 2021 – Asociace Apron, která zastupuje obor gastronomie, se důrazně ohrazuje proti novému vládnímu návrhu vládní pomoci pro postižené obory v důsledku COVID19 ze dne 9.2.2021 a návrh pomoci považuje za dosud nejhorší a gastronomii ohrožující od počátku krize.

Continue reading „Ať vláda dodrží své sliby a přestane hrozit ještě větším zmatkem, ohrazuje se proti novému vládnímu návrhu pro pomoc podnikatelům asociace restaurací Apron“

Uvolňování plošných opatření

V Praze dne 20. dubna 2020

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády České republiky

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. , náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., pověřená hlavní hygienička ČR

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, 

Věc: Opatření pro rychlejší znovu otevření nákupních center a gastronomických provozů

Vážený pane premiére, vážení místopředsedové vlády, vážený pane ministře, vážený pane náměstku, vážená paní hlavní hygieničko, vážený pane docente,

obracíme se na vás jako zástupci odvětví, která jsou značně dotčená zveřejněným harmonogramem uvolňování opatření v oblasti maloobchodu ze dne 14. 4. 2020. 

Plně chápeme vážnost situace a těšíme se z toho, jak se podařilo dostat epidemii pod kontrolu.

Uvědomujeme si, že vláda již přijala celou řadu opatření pro podporu podnikatelů i firem. Oceňujeme to, zároveň však upozorňujeme na řadu problémů a průtahů při realizaci těchto koncepčně správných kroků a prosíme o urychlenou nápravu. Současně se domníváme, že některá opatření by měla mít delší platnost, především dáváme ke zvážení prodloužení programu Antivirus tak, abychom podpořili udržení pracovních míst během postupného návratu k normálnímu běhu české ekonomiky. Stejně tak považujeme za významné zajistit dostatečnou likviditu pro naši ekonomiku cestou garanční podpory bankovního sektoru.

V tomto dopise si dovolujeme předložit některé návrhy, směřující k rychlejšímu otevření nákupních center a gastronomických provozů. Jsme si přitom vědomi, že se jedná jen o určitý výsek problematiky obnovení normálního chodu naší ekonomiky a o našich názorech a konkrétních námětech na příslušné kroky v dalších oblastech si vás dovolíme informovat následně.

Nicméně, co se týká nákupních center, nerozumíme přes zveřejněná vysvětlení tomu, proč byla zařazena až do poslední skupiny 8. 6. 2020 spolu například s koncerty. Důvody pro tento krok s námi nebyly konzultovány, byť se nás toto rozhodnutí bytostně dotýká, a rádi bychom v tomto směru předložili návrh opatření, jež reagují na zveřejněné argumenty tak, abychom dokázali naplnit vládou stanovený cíl omezení rizika nákazy obyvatel České republiky. Věříme, že moderní nákupní centra jsou 

sto splnit potřebná hygienická opatření velmi efektivně a nevidíme proto důvod pro diskriminaci nákupních center.

Asociace hotelů a restaurací a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR po diskusi s ostatními profesními organizacemi zároveň připravili návrhy na postup při otevírání stravovacích zařízení podle stávajícího harmonogramu. Stávající legislativa totiž neumožňuje otevřít zahrádky restaurací formou okénkového prodeje, aniž by přitom byly dodržovány základní hygienické předpisy, včetně zpřístupnění zázemí pro hosty včetně toalet. Zahrádky bez obsluhy by musely vydávat pokrmy pouze přes ulici a bez obsluhy, tedy na jednorázovém nádobí, což je rovněž z pohledu odpovědného přístupu k životnímu prostředí velmi problematické. Zároveň jsme přesvědčeni, že jednotlivé fáze by mohly být podle aktuální epidemiologické situace spuštěny dříve. Rádi bychom s vámi rovněž otevřeli debatu o otevírání ubytovacích služeb, kde zvláště u malých ubytovacích zařízení kategorie penzion a hotel s kapacitou do 5 pokojů, by bylo možné hovořit o možnostech jejich otevření již například v květnu tohoto roku.

Plně rozumíme snaze vlády České republiky o ochranu zdraví obyvatel. Nicméně pokud lze za dodržení podmínek, které platí již pro ostatní, zabránit obrovským hospodářským škodám (každý měsíc tyto škody dosahují přibližně 10 mld. korun) a spustit prodej, je pro nás všechny povinnost tak učinit. Již dnes je řada provozovatelů obchodů a služeb na pokraji insolvence. Věříme, že Česká republika není o nic horší (máme dokonce lepší výsledky) než sousední Rakousko a Německo, kde při zachování veškerých hygienických opatření hledají cesty pro maximální obnovu běžného života. 

Velmi vás proto žádáme o zvážení navrhovaných opatření a jsme plně připraveni k diskuzi o nich.

Vladimír Dlouhý, prezident, Hospodářská komora ČR, v. r.

Jan Rafaj, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR, v.r.

Tomáš Prouza, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, v. r.

Václav Stárek, prezident, Asociace hotelů a restaurací, v. r.

Jan Kubíček, předseda českého výboru asociace nákupních center, v.r.

Michal Mička, Václav Hrbek, Jan Hummel, sdružení nájemců, v.r.

Luboš Kastner, sdružení provozovatelů restaurací Apron, v.r.