Stanovisko asociace restaurací Apron na návrh kompenzací v pandemickém zákoněOd začátku pandemie opakujeme, že zavřeným restauracím vznikla škoda v příčinné souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády a měly by být odškodněny podle krizového zákona. Tomu se ale vláda zatím vyhýbala. Vítáme tedy, že pandemický zákon uznává institut kompenzací v souvislosti s pandemii.

Přesto se poslanci snaží pomocí sporné definice “skutečná škoda” z kompenzací vyčlenit nárok na náhradu ušlého zisku. To vychází ze zažité a přitom naprosto populistické představy, že všichni podnikatelé jsou bohatí a není třeba jim cokoliv dávat. Jenže pro většinu majitelů restaurací je zisk jejich podniku jejich jediným příjmem a rezerva už je dávno vyčerpaná. Podnikatelé si také zaslouží nějakou náhradu, ze které by mohli žít.

Jak jsme mohli slyšet ve vyjádřeních politiků, pokud zákonná úprava odškodnění projde, jeho finální podoba bude záviset na metodice výpočtu škod, kterou údajně připravuje ministerstvo financí, a také na případném pozdějším postupu soudů, na které se budou podnikatelé moci obracet v případě, že jim bude žádost o pomoc zamítnuta.

I z tohoto důvodu je nutné trvat na tom, aby neúspěšní žadatelé o náhradu škody nemuseli hradit v případném sporu soudní poplatky.

Už teď je ale jasné, že bude trvat měsíce, než se peníze k podnikatelům dostanou. Proto je naprosto nutné, aby vláda konečnou náhradu škod doplnila jednoduchým a rychlým programem na poskytování záloh, které se posléze od celkové výše kompenzace odečtou. Tyto okamžité zálohy by se měly ideálně vypočítávat z obratu dosaženého v období před pandemií. 

Ostatně to Apron radí už od začátku krize. Finanční úřady mají o obratech veškeré informace. Na jejich základě stačí stanovit procentuální podíl a ten vyplatit všem postiženým firmám a podnikatelům. Bylo by to velmi jednoduché, spravedlivé a bez rizika toho, že se zahltí soudy reklamacemi zamítnutých žádostí o kompenzaci.

Jenže vláda žádným radám a požadavkům odborníků nenaslouchá a místo toho mrhá penězi a energií na distribuci všemožných kompenzačních programů, které často reálně nefungují a akorát podrývají její důvěru.

  • Vítáme, že pandemický zákon uznává institut kompenzací v souvislosti s pandemii
  • Na druhou stranu sporná definice „skutečné škody“ vyčleňuje nárok na náhradu ušlého zisku
  • Ještě není jasné, jaká bude finální metodika výpočtu kompenzací a do jaké míry bude pro neúspěšné žadatele reálné se bránit
  • Bude trvat měsíce, než se podnikatelé k penězům dostanou, Apron proto žádá, aby měli podnikatelé možnost dostávat rychle zálohy, které by se měly ideálně vypočítávat z obratu společnosti z doby před pandemií – je to jednoduché, spravedlivé a bez případných soudů
  • Vláda Apron ani ostatní odborné organizace, či Hospodářskou komoru zbytečně neposlouchá