Apron: Hostinští nemají právo lustrovat hosty, jak žádá ministerstvo

  1. Vítáme, že vláda chystá od 17/5 umožnit provozovatelům restauračních zařízení otevření zahrádek. Upozorňujeme ale na problematické a de facto nelegální požadavky, kterým provozovatelé nemohou zákonným způsobem dostát. 
  2. Upozorňujeme, že hostinští nemají pro lustraci hostů svých restaurací žádnou oporu v zákoně a nemohou požadovat předložení jakýchkoliv dokumentů. Pokud by hostinský měl po hostech vyžadovat konkrétní doklad, musí to stanovit legislativa.   
  3. Hostinští nikdy nepožadovali, aby po hostech museli vyžadovat potvrzení o očkování. Toto by měla být odpovědnost hostů. 
  4. Ministerstvo zdravotnictví opětovně dokazuje, že problematice gastronomických provozů nerozumí. Dlouhodobě přitom chybí jakýkoliv poradní orgán, s nímž by realističnost opatření ministerstvo zdravotnictví a další instituce konzultovaly.
  5. Připomínáme, že ve státech Evropské unie je povinnost dokázat zpravidla na hostovi. Případně, jako v Německu, je to povinnost provozovatelů položit hostům na stůl k vyplnění kontaktní formulář.