Asociace restauratérů Apron vstupuje do Hospodářské komory a rozšiřuje své řady o nové členy

Asociace restauratérů Apron nabírá nové členy a vstupuje do Hospodářské komory ČR. O Apronu bylo od vypuknutí pandemie několikrát slyšet v souvislosti s tlakem na změny v politice kompenzačních programů pro restauratéry. Náborem nových členů a kooperací s Hospodářskou komorou vliv Apronu významně zesílí.

Asociace restauratérů Apron jejímiž zakládajícími členy jsou vyhlášené restaurace a bary, jako je Café Louvre, Červený jelen, Bistro špejle, skupina Ambiente, La Bottega a další, se v posledních měsících podařilo navázat kontakt s vládními činiteli, oficiálně registrovat svou činnost formou spolku s právní subjektivitou a zahájit kooperaci s dalšími profesními organizacemi včele s Hospodářskou komorou.

„Vedle formalit, jako je právní ukotvení asociace a jejích stanov a cílů, se nám hlavně podařilo etablovat se jako obhájce zájmů všech majitelů a provozovatelů restaurací, bister a veskrze všeho podnikání souvisejícího s gastronomií,” říká výkonná ředitelka asociace Apron Kateřina Holnová. „Dostali jsme se tedy do fáze, kdy bychom rádi všechny restauratéry a podnikatele v gastronomii vyzvali k zapojení se do Apronu, aby byli v složité pandemické době ale i v budoucnu slyšet a společně měnili tuzemské podnikatelské prostředí k lepšímu,” vyzývá Holnová.

Kromě nabírání členů hlas Apron posílí také díky spolupráci s Hospodářskou komorou. Té se Apron stane formálně součástí a to zřízením takzvané gastronomické sekce. Členský poplatek, který slouží k zajištění fungování asociace činí tisíc korun ročně.

„Ze vzniku gastronomické sekce v Hospodářsko komoře máme za restauratéry obrovskou radost. Znamená to, že na gastronomii už se nebude zapomínat. S podporou nových členů Apronu a záštitou Hospodářské komory bychom se aktuálně rádi vyjadřovali k současným pro restauratéry velmi palčivým tématům, ale také se podíleli na programech restartu gastronomie jakmile nám bude umožněno znovu v plné míře podnikat, chceme řešit i výši DPH, osvobození spropitného od daní a zbavit jej nálepky “šedé zóny” a celkové zjednodušení legislativy, která restauratéry trápí dlouhodobě. Jediné plus může mít koronavirus v tom, že může dopomoci spojit podnikatele v gastronomii, aby vytvořili tlak, který už nebude možné ignorovat,” avizuje Holnová.

Stanovy spolku jsou k dohledání zde. Formulář pro zapojení se do asociace Apron zde.

O asociaci Apron

Vývoj událostí v tomto roce jasně ukázal, že česká gastronomie potřebuje subjekt, který by hájil zájmy restaurací, kaváren a barů, a to nejen u orgánů státu a jeho představitelů, ale také v médiích a u široké veřejnosti. A přesně to je i důvod, proč na jaře vznikla Asociace restauratérů APRON a proč se nyní mění na profesní spolek.

Asociace restauratérů APRON, z. s., si za své poslání vytyčila usilovat o dobrou pověst oboru gastronomie, prosazovat zájmy majitelů a provozovatelů gastronomických provozů, ale také informovat, poskytovat poradenství, vzdělávat a rozvíjet spolupráci s ostatními obory. Momentálně je jejím největším tématem kompenzace škod způsobených koronavirem a snaha vytvořit adekvátní podmínky pro další rozvoj oboru gastronomie. 

Chceme být kompetentním partnerem při odstraňování překážek v podnikání restaurací, kaváren a barů a společně se zasazovat o rozvoj gastronomie v zemi, ve které žijeme.

Vice o Apronu zde.